سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی صادقی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / پرداخت نهايي (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / خدمات (۱) / برش نگاتيو (۱) / ظهور (۳) / كنترل  (۲۰) فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   برش نگاتيو   ظهور   كنترل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد كوچك (۱۳۷۶)
  ۲ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   برش نگاتيو   ظهور   كنترل  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   برش نگاتيو   ظهور   كنترل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دايره (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   برش نگاتيو   ظهور   كنترل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   برش نگاتيو   ظهور   كنترل  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   برش نگاتيو   ظهور   كنترل  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  پاسداران دريا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   برش نگاتيو   ظهور   كنترل  
 1. ظهور  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۲ -  خنده در باران (۱۳۹۰)
  ۳ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   برش نگاتيو   ظهور   كنترل  
 1. كنترل  : (۲۰)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)
  ۲ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۳ -  سوپراستار (۱۳۸۷)
  ۴ -  آتش سبز (۱۳۸۶)
  ۵ -  رفيق بد (۱۳۸۶)
  ۶ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۷ -  محيا (۱۳۸۶)
  ۸ -  همخانه (۱۳۸۶)
  ۹ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۱۱ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۱۲ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۱۳ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۱۴ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۱۵ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۱۶ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۱۷ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۱۸ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۱۹ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۲۰ -  مزاحم (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.