سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين خندان

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۸) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده  
 1. دستيار كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۲ -  سارا (۱۳۷۱)
  ۳ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۴ -  گل مريم (۱۳۶۶)
  ۵ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۶ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۷ -  اتوبوس (۱۳۶۴)
  ۸ -  دادشاه (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گل مريم (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.