سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريدون كوچكيان

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲) / انيميشن (۱) / با تشكر از (۱) / خوشنويسي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   انيميشن   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  با من از فردا بگو (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   انيميشن   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   انيميشن   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۲ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   انيميشن   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  با من از فردا بگو (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   انيميشن   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۲ -  صف (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   انيميشن   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. انيميشن  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همه دختران من (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   انيميشن   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   انيميشن   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. خوشنويسي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.