سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فيروز حشمت

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / سواركار (۱) / مربي سواركاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سواركار   مربي سواركاري  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۲ -  سكوت كوهستان (۱۳۷۴)
  ۳ -  عروسي خون (۱۳۷۳)
  ۴ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۵ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۶ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۷ -  ايستگاه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سواركار   مربي سواركاري  
 1. سواركار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سواركار   مربي سواركاري  
 1. مربي سواركاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساراي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.