سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی رستم نوربوری

  تاريخ و محل تولد
دوم آذر ماه سال 1326
سنندج
نام اصلي: مصطفي رستمي
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۵) / طراح لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس  
 1. بازيگر  : (۱۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)
  ۲ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۳ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۴ -  روز واقعه (۱۳۷۳)
  ۵ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۶ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۷ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۸ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۹ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)
  ۱۲ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)
  ۱۳ -  مادر (۱۳۶۳)
  ۱۴ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۱۵ -  سفير (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.