سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبدالرضا منجزی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۶) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شرقي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مشكل گيتي (۱۳۹۴)
  ۲ -  متروپل (۱۳۹۲)
  ۳ -  شبكه (۱۳۹۰)
  ۴ -  شرقي (۱۳۸۷)
  ۵ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۶ -  آي پارا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شرقي (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.