سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين مرادی

 زندگينامه  

حسين مرادي در سال 1324 در شهر ملاير متولد شد. او بازنشسته امور سينمايي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال 1378 بوده است. وي كار سينما را از سال 1359 به عنوان دستيار صدا در كنار «هيرا آتشكار» و «محمد حقيقي» شروع كرد.

 

فيلم شناسی :   دكور (۱) / صدابردار (۱) / صدابردار صحنه (۱) / صداگذار (۲) / ميكس (۱) / امور صدا (۲) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۶) / دستيار صداگذاري (۳) / دستيار امور فني صدا (۱) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آذرخش (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. صدابردار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. صداگذار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۷۸)
  ۲ -  خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. امور صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۲ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كليد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۲ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۳ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۴ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۵ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۶ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دستيار صداگذاري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۲ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۳ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دكور   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خمره (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.