سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی عسگری

 زندگينامه  

علي عسگري متولد 1316 تهران است. وي سينما را سال 1337 به عنوان نويسنده و بازيگر آغاز كردئ از ديگر فعاليت هاي وي قبل از سينما ميتوان به خبرنگاري و نويسندگي در روزنامه اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۸) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۳) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۸) / امور مالي (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / دستيار صحنه (۱) / طراح چهره پردازي (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بخير غريبه (۱۳۸۰)
  ۲ -  يك روز گرم (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ترانه تنهايي تهران (۱۳۸۷)
  ۲ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)
  ۳ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)
  ۴ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۵ -  رهايي (۱۳۶۱)
  ۶ -  قدغن (۱۳۵۷)
  ۷ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۸ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوي گندم (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شب بخير غريبه (۱۳۸۰)
  ۲ -  شكار در شب (۱۳۶۳)
  ۳ -  بلند پرواز (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عفريت (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)
  ۲ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۳ -  پيراك (۱۳۶۳)
  ۴ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۵ -  خونبارش (۱۳۵۹)
  ۶ -  قدغن (۱۳۵۷)
  ۷ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۸ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آوازخوان (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خروس جنگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پري دريايي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   امور مالي   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   طراح چهره پردازي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شكار در شب (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.