سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور نصيری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / عكس (۵) / گروه تداركات (۱) / حمل و نقل  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۲ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۳ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. عكس  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۲ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۳ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)
  ۴ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۵ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۲ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۳ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۴ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۵ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.