سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نوروز علی نصيری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه تداركات (۲) / حمل و نقل  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۲ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۲ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۳ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۴ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۵ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.