سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نويد لاجوردی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۴) / حمل و نقل (۵) / دستيار صداگذاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جرم (۱۳۸۹)
  ۲ -  آواز قو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۲ -  شمعي در باد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جرم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۲ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۳ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۴ -  ياغي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. حمل و نقل  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۴ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۵ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.