سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حجت اسماعيلی

 

فيلم شناسی :   تدوين (۱) / صدابردار (۴) / ميكس (۲) / امور فني صدا (۳) / دستيار صدابردار (۱) / دستيار صداگذاري (۵) / دستيار امور فني صدا (۱) / سينك صدا (۱) / دستيار ميكس (۱) / افكت (۲) / صدابرداري استوديو (۶) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۲ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۳ -  خانه قمرخانم (۱۳۵۱)
  ۴ -  فدايي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پرونده (۱۳۶۲)
  ۲ -  سر طلايي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. امور فني صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۲ -  حماسه مهران (۱۳۶۳)
  ۳ -  صف (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار صداگذاري  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۲ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۳ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۴ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۵ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. صدابرداري استوديو  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۲ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۳ -  مدار بسته (۱۳۶۴)
  ۴ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)
  ۵ -  پرونده (۱۳۶۲)
  ۶ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.