سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حجت اسماعيلی

 

فيلم شناسی :   تدوين (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / صدابردار (۴) / ميكس (۲) / امور فني صدا (۳) / دستيار صدابردار (۱) / دستيار صداگذاري (۵) / دستيار امور فني صدا (۱) / سينك صدا (۱) / دستيار ميكس (۱) / افكت (۲) / صدابرداري استوديو  (۶) فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۲ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۳ -  خانه قمرخانم (۱۳۵۱)
  ۴ -  فدايي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پرونده (۱۳۶۲)
  ۲ -  سر طلايي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. امور فني صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۲ -  حماسه مهران (۱۳۶۳)
  ۳ -  صف (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار صداگذاري  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۲ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۳ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۴ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۵ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   تدوين   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   سينك صدا   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابرداري استوديو  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۲ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۳ -  مدار بسته (۱۳۶۴)
  ۴ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)
  ۵ -  پرونده (۱۳۶۲)
  ۶ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.