سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد حاجی زاده

 

فيلم شناسی :   فيلمرو (۴) / مدير تداركات (۴) / دستيار تداركات  (۲) فيلم شناسی :   فيلمرو   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. فيلمرو  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۲ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۳ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۴ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   فيلمرو   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ترنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۳ -  ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)
  ۴ -  شوريده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   فيلمرو   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۲ -  دنيا (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.