سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين چرمچی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۰) / مدير توليد (۴) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد (۳) / مدير تداركات (۹) / تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۳ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۴ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۵ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۶ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۷ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۸ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۹ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  آواز تهران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)
  ۲ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۳ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۴ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جوانمرد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۲ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۳ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۲ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۳ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۴ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۵ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۶ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۷ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۸ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۹ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۲ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۲ -  بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.