سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد سعادت

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / برش نگاتيو (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   برش نگاتيو   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   برش نگاتيو   با تشكر از   گروه فني  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   برش نگاتيو   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   برش نگاتيو   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.