سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين عباسی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۲) / بازيگر (۶) / مدير توليد (۲) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۲۱) / تداركات (۲) / دستيار تداركات (۵) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  همكلاس (۱۳۸۰)
  ۲ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دوچ (۱۳۹۷)
  ۲ -  دربست (۱۳۹۳)
  ۳ -  ابجد (۱۳۸۱)
  ۴ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۵ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۶ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)
  ۲ -  مردي كه موش شد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۲۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چند روز بعد (۱۳۸۵)
  ۲ -  حكم (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۵ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۶ -  يك شب (۱۳۸۳)
  ۷ -  غوغا (۱۳۸۱)
  ۸ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۹ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۱۲ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۱۳ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۱۵ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۱۶ -  آواي دريا (۱۳۶۹)
  ۱۷ -  بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)
  ۱۸ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۱۹ -  پنجره (۱۳۶۷)
  ۲۰ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۲۱ -  تشكيلات (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)
  ۲ -  جدال (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۲ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۳ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۴ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۵ -  مردي كه موش شد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۳ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.