سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شيرمحمدزاده

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۳) / چاپ (۱) / ظهور (۲۱) / ظهور نگاتيو (۴) / ظهور پزتيو  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۳ -  شور زندگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور  : (۲۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۲ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۳ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۴ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۵ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۶ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۷ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۸ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۹ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۱۴ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۱۵ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۱۷ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۱۸ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۱۹ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲۰ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۲۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۳ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۴ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور پزتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.