سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی رحيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / دستيار تداركات (۲) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روشن (۱۳۹۸)
  ۲ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۳ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)
  ۴ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۲ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شمعي در باد (۱۳۸۲)
  ۲ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۲ -  شب حادثه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از بلور خون (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.