سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام سربازی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / مشاور توليد (۱) / دستيار توليد (۲) / گروه صحنه (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   گروه صحنه   تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آوازهاي سرزمين مادري ام (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   گروه صحنه   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قطعه زمستاني (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   گروه صحنه   تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من و نگين دات كام (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   گروه صحنه   تداركات  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من بن لادن نيستم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   گروه صحنه   تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت ها هم پرواز مي كنند (۱۳۸۲)
  ۲ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   گروه صحنه   تداركات  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   گروه صحنه   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخر بازي (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.