سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی شاهين

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۵) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  ساز ستاره (۱۳۷۳)
  ۳ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۴ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۵ -  ساوالان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.