سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن زارع

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه فيلمبرداري (۱) / دكور (۲) / مسئول لباس (۱) / مسئول آرشيو لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دكور   مسئول لباس   مسئول آرشيو لباس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگند (۱۳۸۷)
  ۲ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دكور   مسئول لباس   مسئول آرشيو لباس  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دكور   مسئول لباس   مسئول آرشيو لباس  
 1. دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۲ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دكور   مسئول لباس   مسئول آرشيو لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زنگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دكور   مسئول لباس   مسئول آرشيو لباس  
 1. مسئول آرشيو لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زنگها (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.