سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد اقبالی كازرونی

نام اصلي: محمود پيراسته

 زندگينامه  

محمود پيراسته در سال 1320 در شهر بوشهر متولد شد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۵) / مدير تهيه (۱) / مدير توليد (۳) / مدير تداركات (۲) / جلوه هاي ويژه (۱۶) / انفجار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. بازيگر  : (۱۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ترن (۱۳۶۶)
  ۲ -  مرگ گرگها (۱۳۶۴)
  ۳ -  مشت (۱۳۶۳)
  ۴ -  نقطه ضعف (۱۳۶۲)
  ۵ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۶ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۷ -  قرار بزرگ (۱۳۵۴)
  ۸ -  شلاق (۱۳۵۲)
  ۹ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۱۳ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۱۴ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۱۵ -  داماد فراري (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قرار بزرگ (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۲ -  نقطه ضعف (۱۳۶۲)
  ۳ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  موسرخه (۱۳۵۳)
  ۲ -  براي كه قلب ها مي تپد (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ترن (۱۳۶۶)
  ۲ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۳ -  بهار (۱۳۶۴)
  ۴ -  طغيان (۱۳۶۴)
  ۵ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۶ -  مرگ گرگها (۱۳۶۴)
  ۷ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۸ -  تاراج (۱۳۶۳)
  ۹ -  ريشه در خون (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  شب شكن (۱۳۶۳)
  ۱۱ -  عقود (۱۳۶۳)
  ۱۲ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)
  ۱۳ -  نقطه ضعف (۱۳۶۲)
  ۱۴ -  توجيه (۱۳۶۰)
  ۱۵ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۱۶ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   مدير تداركات   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. انفجار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صخره سياه (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.