سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود جعفری

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / دستيار طراح صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس (۲) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه فني  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرگيجه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه فني  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه فني  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه فني  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)
  ۲ -  گنج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   دستيار طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.