سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين احمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / تهيه كننده (۱) / تدوين (۱) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۲) / خدمات (۲) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۲ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۳ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۴ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)
  ۵ -  خون بس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آشيانه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيما يوشيج (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۲ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۲ -  بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. خدمات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۲ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ديده بان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.