سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن بكتاش

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۷) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / با تشكر از (۲) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساراي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۳ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۴ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۵ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۶ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۷ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۲ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۳ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۴ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۵ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۶ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۷ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)
  ۸ -  مار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۲ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرده آخر (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.