سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز حاجی زاده

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / فيلمرو (۱۵) / مدير تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صندلي خالي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. فيلمرو  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۲ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۳ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)
  ۴ -  آبادان (۱۳۸۱)
  ۵ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۶ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۷ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۸ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۹ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاشينكف (۱۳۹۲)
  ۲ -  اسپاگتي در هشت دقيقه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   فيلمرو   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.