سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

زهرا جعفری

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۷) / بازيگر (۱) / گروه صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   گروه صحنه و لباس  
 1. منشي صحنه  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۸۹)
  ۲ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)
  ۳ -  تله روباه (۱۳۸۵)
  ۴ -  قصه عشق (۱۳۸۵)
  ۵ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۶ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۷ -  آي پارا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   گروه صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   گروه صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد باراني (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.