سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پروين صفری

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۱) / طراح صحنه و لباس (۹) / طراح هنري (۲) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / گروه صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تشكيلات (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)
  ۲ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۳ -  نورا (۱۳۸۰)
  ۴ -  باران (۱۳۷۹)
  ۵ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۶ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۷ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۸ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۹ -  دبيرستان (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. طراح هنري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پل چوبي (۱۳۹۰)
  ۲ -  راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مدرسه رجايي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تشكيلات (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.