سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد فيلی حقيقی خرم آبادی فرد

نام اصلي: محمد فيلي

 زندگينامه  

محمد فيلي در سال 1329 در شهر شيراز متولد شد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۰) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خروج (۱۳۹۸)
  ۲ -  قتل عمد (۱۳۹۸)
  ۳ -  سيمين (۱۳۹۷)
  ۴ -  شام عاشقانه سه نفره (۱۳۹۵)
  ۵ -  ماليخوليا (۱۳۹۵)
  ۶ -  ع ش ق (۱۳۹۳)
  ۷ -  پايان خدمت (۱۳۹۲)
  ۸ -  روز شيطان (۱۳۷۳)
  ۹ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  گشتي ها (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.