سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ذبيح اله ذبيح پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷۲) / مدير تهيه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه  
 1. بازيگر  : (۷۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)
  ۳ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۴ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۵ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۶ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۷ -  اتاق يك (۱۳۶۵)
  ۸ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۹ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۱۰ -  مشت مرد (۱۳۵۷)
  ۱۱ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۱۵ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  زن (۱۳۵۶)
  ۱۸ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۱۹ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۲۰ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۲۱ -  قول مرد (۱۳۵۶)
  ۲۲ -  كلام حق (۱۳۵۶)
  ۲۳ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۲۴ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)
  ۲۵ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۲۶ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۲۷ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۲۸ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۲۹ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۳۰ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۳۱ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۳۲ -  هيولا (۱۳۵۵)
  ۳۳ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۳۴ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۳۵ -  عمو فوتبالي (۱۳۵۴)
  ۳۶ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۳۷ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۳۸ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۳۹ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۴۰ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۴۱ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۴۲ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
  ۴۳ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۴۴ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)
  ۴۵ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۴۶ -  تركمن (۱۳۵۳)
  ۴۷ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۴۸ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۴۹ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۵۰ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۵۱ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۵۲ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۵۳ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۵۴ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۵۵ -  هياهو (۱۳۵۳)
  ۵۶ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۵۷ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۵۸ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۵۹ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)
  ۶۰ -  گرگ بيزار (۱۳۵۲)
  ۶۱ -  مترس (۱۳۵۲)
  ۶۲ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۶۳ -  ناخدا باخدا (۱۳۵۲)
  ۶۴ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۶۵ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۶۶ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۶۷ -  ساحره (۱۳۵۱)
  ۶۸ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۶۹ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)
  ۷۰ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۷۱ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۷۲ -  حيدر (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ساحره (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.