سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايمان اميدواری

 

فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي (۶۴) / چهره پرداز (۸) / دستيار چهره پرداز (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   با تشكر از  
 1. طراح چهره پردازي  : (۶۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ابلق (۱۳۹۹)
  ۲ -  آتاباي (۱۳۹۸)
  ۳ -  بي سر (۱۳۹۸)
  ۴ -  خط استوا (۱۳۹۸)
  ۵ -  دوزيست (۱۳۹۸)
  ۶ -  روشن (۱۳۹۸)
  ۷ -  سه كام حبس (۱۳۹۸)
  ۸ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۹ -  به وقت خماري (۱۳۹۷)
  ۱۰ -  سرخ پوست (۱۳۹۷)
  ۱۱ -  شبي كه ماه كامل شد (۱۳۹۷)
  ۱۲ -  كلمبوس (۱۳۹۷)
  ۱۳ -  متري شش و نيم (۱۳۹۷)
  ۱۴ -  مردي بدون سايه (۱۳۹۷)
  ۱۵ -  مسخره باز (۱۳۹۷)
  ۱۶ -  امير (۱۳۹۶)
  ۱۷ -  شاه كش (۱۳۹۶)
  ۱۸ -  عرق سرد (۱۳۹۶)
  ۱۹ -  مغزهاي كوچك زنگ زده (۱۳۹۶)
  ۲۰ -  هزارپا (۱۳۹۶)
  ۲۱ -  اكسيدان (۱۳۹۵)
  ۲۲ -  پديده (۱۳۹۵)
  ۲۳ -  تابستان داغ (۱۳۹۵)
  ۲۴ -  خفه‌گي (۱۳۹۵)
  ۲۵ -  زير سقف دودي (۱۳۹۵)
  ۲۶ -  سه بيگانه (۱۳۹۵)
  ۲۷ -  قاتل اهلي (۱۳۹۵)
  ۲۸ -  هجوم (۱۳۹۵)
  ۲۹ -  آبنبات چوبي (۱۳۹۴)
  ۳۰ -  باديگارد (۱۳۹۴)
  ۳۱ -  پل خواب (۱۳۹۴)
  ۳۲ -  چهارشنبه (۱۳۹۴)
  ۳۳ -  خشكسالي و دروغ (۱۳۹۴)
  ۳۴ -  زاپاس (۱۳۹۴)
  ۳۵ -  لاك قرمز (۱۳۹۴)
  ۳۶ -  هفت ماهگي (۱۳۹۴)
  ۳۷ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)
  ۳۸ -  جامه دران (۱۳۹۳)
  ۳۹ -  كوچه بي نام (۱۳۹۳)
  ۴۰ -  يحيي سكوت نكرد (۱۳۹۳)
  ۴۱ -  آتيش بازي (۱۳۹۲)
  ۴۲ -  خواب زده ها (۱۳۹۲)
  ۴۳ -  سايه روشن (۱۳۹۲)
  ۴۴ -  ناخواسته (۱۳۹۲)
  ۴۵ -  انتهاي خيابان هشتم (۱۳۹۰)
  ۴۶ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)
  ۴۷ -  تجريش ناتمام (۱۳۹۰)
  ۴۸ -  خوابم مي آد (۱۳۹۰)
  ۴۹ -  اخراجيها 3 (۱۳۸۹)
  ۵۰ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)
  ۵۱ -  برف روي شيرواني داغ (۱۳۸۹)
  ۵۲ -  پايان نامه (۱۳۸۹)
  ۵۳ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۸۹)
  ۵۴ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)
  ۵۵ -  شش و بش (۱۳۸۹)
  ۵۶ -  دموكراسي تو روز روشن (۱۳۸۸)
  ۵۷ -  يك جيب پر پول (۱۳۸۸)
  ۵۸ -  اخراجيها 2 (۱۳۸۷)
  ۵۹ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)
  ۶۰ -  زندگي شيرين (۱۳۸۷)
  ۶۱ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)
  ۶۲ -  دايره زنگي (۱۳۸۶)
  ۶۳ -  خواستگار محترم (۱۳۸۵)
  ۶۴ -  زمان مي ايستد (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   با تشكر از  
 1. چهره پرداز  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ساكن خانه چوبي (۱۳۹۱)
  ۲ -  بوي گندم (۱۳۸۹)
  ۳ -  پرتقال خوني (۱۳۸۹)
  ۴ -  كوچه ملي (۱۳۸۹)
  ۵ -  آينه هاي روبرو (۱۳۸۸)
  ۶ -  حكم (۱۳۸۴)
  ۷ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۸ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   با تشكر از  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۲ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۳ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آنچه مردان درباره‌ي زنان نمي‌دانند (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.