سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن قهرمانی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۲) / برش نگاتيو (۲) / چاپ (۲۹) / ظهور (۴۸) / ظهور نگاتيو (۱۶) / ظهور پزتيو  (۳۶) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. لابراتوار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۲ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سعادت آباد (۱۳۸۹)
  ۲ -  سهراب (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. چاپ  : (۲۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۷ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۸ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۹ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۱۶ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۱۷ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۱۸ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۱۹ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۲۰ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۲۱ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۲۲ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۲۳ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۲۴ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۲۵ -  ليلا (۱۳۷۵)
  ۲۶ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۲۷ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۲۸ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۲۹ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور  : (۴۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۷ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۸ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۹ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۱۷ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۱۸ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۱۹ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۲۰ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۲۱ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۲۲ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۲۳ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)
  ۲۴ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۲۵ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۲۶ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۲۷ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۲۸ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۲۹ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)
  ۳۰ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۳۱ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۳۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۳۳ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۳۴ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۳۵ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۳۶ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۳۷ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۳۸ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۳۹ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۴۰ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۴۱ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۴۲ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۴۳ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۴۴ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۴۵ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۴۶ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۴۷ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۴۸ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۱۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۲ -  چك (۱۳۹۰)
  ۳ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۴ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)
  ۵ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)
  ۶ -  مرهم (۱۳۸۹)
  ۷ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۸ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۹ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۱۳ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۱۴ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۱۵ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۱۶ -  بيقرار (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور پزتيو  : (۳۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۲ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۳ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۴ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۵ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۶ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۷ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۸ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۹ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  باران (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  پر پرواز (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۱۷ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۱۸ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۱۹ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۲۰ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۲۱ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۲۲ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۲۳ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲۴ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲۵ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲۶ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۲۷ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۲۸ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲۹ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۳۰ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۳۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۳۲ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۳۳ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۳۴ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۳۵ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۳۶ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.