سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا دين محمدی

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / مجري دكور (۱) / طراح دكور (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۵) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قتل آنلاين (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رفيق بد (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   مجري دكور   طراح دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)
  ۲ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)
  ۳ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۴ -  اسپاگتي در هشت دقيقه (۱۳۸۳)
  ۵ -  آواز قو (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.