سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هاشم گرامی

  تاريخ و محل تولد
چهارم مرداد ماه سال 1353
تهران

 زندگينامه  

هاشم گرامي در سال 1353 در تهران متولد شد. او بعد از تحصيلات ديپلم خود، بواسطه آشنايي با حرفه ي برادرش وارد كار سينما شد و به عنوان نورپرداز سينما و همچنين تصويربردار به كار مشغول گشت و او از فعالان عرصه سينما و تلويزيون مي باشد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / گروه فيلمبرداري (۲) / نورپرداز (۳) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۱۳) / گروه فني فيلمبرداري (۱۸) / دستيار صحنه (۲) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۲ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۳ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۴ -  مجنون (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۲ -  سلطان (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بر باد رفته (۱۳۸۴)
  ۲ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)
  ۳ -  واكنش پنجم (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قدمگاه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري در قفس (۱۳۸۱)
  ۲ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)
  ۳ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۴ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۵ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)
  ۶ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۷ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۸ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۹ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  دايره (۱۳۷۸)
  ۱۲ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۱۳ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۲ -  نگين (۱۳۸۰)
  ۳ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)
  ۴ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۵ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)
  ۶ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۷ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۸ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۹ -  ميكس (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۱۲ -  شهر زنان (۱۳۷۷)
  ۱۳ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۱۴ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۱۶ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۱۷ -  مرسدس (۱۳۷۶)
  ۱۸ -  ضيافت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۲ -  ترانزيت (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.