سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن فرح بخش

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / صدابردار (۱) / امور صدا (۱) / امور فني صدا (۱) / افكت (۱) / لابراتوار (۱) / برش نگاتيو  (۱۲) فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   امور صدا   امور فني صدا   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گردباد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   امور صدا   امور فني صدا   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   امور صدا   امور فني صدا   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي در آينه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   امور صدا   امور فني صدا   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   امور صدا   امور فني صدا   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ياد و ديدار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   امور صدا   امور فني صدا   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنعان (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   صدابردار   امور صدا   امور فني صدا   افكت   لابراتوار   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۵ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۶ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۷ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۸ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۹ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  شب روباه (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.