سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عزيزاله هنرآموز

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۳ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۴ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۵ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۶ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۷ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۸ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)
  ۹ -  تجاوز (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  تجاوز (۱۳۴۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.