سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن كريمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / دستيار اول فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۲۲) / فيلمبردار (۳) / گروه فيلمبرداري (۱) / نورپرداز (۱) / دستيار فيلمبردار (۲۸) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / گروه فني (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۲ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)
  ۳ -  مهاجر (۱۳۶۸)
  ۴ -  نينوا (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پسركشي (۱۳۹۸)
  ۲ -  پشت ديوار سكوت (۱۳۹۵)
  ۳ -  كارواجار (۱۳۹۵)
  ۴ -  ايستگاه آخر (اپيزود ملاقات) (۱۳۸۹)
  ۵ -  برف روي شيرواني داغ (۱۳۸۹)
  ۶ -  چسب زخم (اپيزود ملاقات) (۱۳۸۹)
  ۷ -  سيب و سلما (۱۳۸۹)
  ۸ -  شش و بش (۱۳۸۹)
  ۹ -  ملاقات (۱۳۸۹)
  ۱۰ -  يك جيب پر پول (۱۳۸۸)
  ۱۱ -  خيابان بيست و چهارم (۱۳۸۷)
  ۱۲ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۱۳ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۱۴ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۱۵ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۱۶ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۱۷ -  به نام پدر (۱۳۸۴)
  ۱۸ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۱۹ -  به رنگ ارغوان (۱۳۸۳)
  ۲۰ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۲۱ -  دختري در قفس (۱۳۸۱)
  ۲۲ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آنكه دريا مي رود (۱۳۸۵)
  ۲ -  مصائب دوشيزه (۱۳۸۵)
  ۳ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مأموريت (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)
  ۲ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۳ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۴ -  دختران خورشيد (۱۳۷۸)
  ۵ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۶ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۷ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۸ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۹ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  تعقيب (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۱۴ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۱۵ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۱۶ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۱۷ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۱۸ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۱۹ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۲۰ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۲۱ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۲۲ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)
  ۲۳ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۲۴ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)
  ۲۵ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۲۶ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)
  ۲۷ -  پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)
  ۲۸ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  يار در خانه (۱۳۶۶)
  ۲ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييزان (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.