سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا نوروزی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۱۱) / جانشين مدير توليد (۶) / دستيار اول فيلمبردار (۱) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۶) / دستيار فيلمبردار (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / مدير تداركات (۲۰) / تداركات (۴) / دستيار تداركات (۳) / حمل و نقل (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۴ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۵ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۶ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سگ هاي پوشالي (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. مدير توليد  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  غير مجاز (۱۳۹۴)
  ۲ -  آدم باش (۱۳۹۳)
  ۳ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۴ -  دوستي از جنس آتش (۱۳۸۸)
  ۵ -  سن پترزبورگ (۱۳۸۸)
  ۶ -  ميزاك (۱۳۸۷)
  ۷ -  چند روز بعد (۱۳۸۵)
  ۸ -  مهمان (۱۳۸۵)
  ۹ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۱۱ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. جانشين مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دموكراسي تو روز روشن (۱۳۸۸)
  ۲ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۳ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۴ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۵ -  نصف مال من، نصف مال تو (۱۳۸۵)
  ۶ -  در به درها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تابستان داغ (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آهو (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تلفن همراه رئيس جمهور (۱۳۹۰)
  ۲ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۳ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۴ -  مكس (۱۳۸۳)
  ۵ -  نگاه (۱۳۸۳)
  ۶ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنان ونوسي، مردان مريخي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نفوذي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۲۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۲ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۳ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۴ -  شمعي در باد (۱۳۸۲)
  ۵ -  كما (۱۳۸۲)
  ۶ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۷ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۸ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۹ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۱۲ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)
  ۱۳ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۱۴ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۱۵ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۱۶ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۱۷ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)
  ۱۸ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۱۹ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۲۰ -  ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)
  ۲ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۳ -  دلار (۱۳۶۷)
  ۴ -  ترن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر جادويي (۱۳۶۹)
  ۲ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۳ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.