سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين ابوالصديق

 

فيلم شناسی :   صداگذاري و ميكس (۴) / گروه صدا (۱) / دستيار صدابردار (۱) / دستيار صداگذاري (۱۵) / دستيار امور فني صدا (۱) / دستيار ميكس  (۳) فيلم شناسی :   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نقره داغ (۱۳۹۹)
  ۲ -   زن ها فرشته اند 2 (۱۳۹۸)
  ۳ -  در مدت معلوم (في المدت المعلوم) (۱۳۹۳)
  ۴ -  نازنين (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۲ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۳ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۴ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۵ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۶ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۷ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۸ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۹ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۱۲ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس  
 1. دستيار ميكس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۲ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۳ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.