سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ميكائيل ندايی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۳) / فيلمبردار (۲) / دستيار فيلمبردار (۲۱) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / گروه فني (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كيش و مات (۱۳۸۷)
  ۲ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۳ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)
  ۲ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)
  ۲ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)
  ۳ -  مونس (۱۳۷۹)
  ۴ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۵ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۶ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۷ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۸ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۹ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۱۴ -  شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)
  ۱۵ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)
  ۱۶ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
  ۱۷ -  گزل (۱۳۶۸)
  ۱۸ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۱۹ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۲۰ -  سيمرغ (۱۳۶۶)
  ۲۱ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)
  ۲ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۲ -  طلسم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دونده (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.