سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدتقی هاشمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / سرمايه گذار (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   تداركات  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.