سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرامرز شهنی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / پشتيباني توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۲ -  عبور از خط سرخ (۱۳۷۴)
  ۳ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۴ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۵ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.