سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن محمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / عكس (۲۰) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۲) / تداركات نظامي (۱) / گروه تداركات (۱) / ميكس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   ميكس   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۲ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۳ -  تعقيب (۱۳۷۴)
  ۴ -  عصيان (۱۳۷۲)
  ۵ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۶ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۷ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۸ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۹ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   ميكس   با تشكر از  
 1. عكس  : (۲۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۲ -  خط ها و سايه ها (۱۳۷۷)
  ۳ -  سازمان 4 (۱۳۶۶)
  ۴ -  طغيان (۱۳۶۴)
  ۵ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)
  ۶ -  عقاب ها (۱۳۶۳)
  ۷ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۸ -  دادشاه (۱۳۶۲)
  ۹ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  كلام حق (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  سازش (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  زن باكره (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  شورش (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  خانواده سركار غضنفر (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   ميكس   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مادري (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   ميكس   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۲ -  خبرچين (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   ميكس   با تشكر از  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   ميكس   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از بلور خون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   ميكس   با تشكر از  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خروس (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   ميكس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.