سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهرداد سليم خانی

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۲) / نورپرداز (۱) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / فيلمبردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)
  ۲ -  پدر آن ديگري (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پدر آن ديگري (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۲ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواي زندگي (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.