سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير طوسی

 

فيلم شناسی :   صداگذار (۱) / گروه صدا (۱) / امور صدا (۱) / دستيار صدابردار (۴) / دستيار صداگذاري (۵) / دستيار ميكس (۲) / افكت  (۲) فيلم شناسی :   صداگذار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   افكت  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گيلانه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   صداگذار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   افكت  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   صداگذار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   افكت  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   صداگذار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۲ -  باران (۱۳۷۹)
  ۳ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۴ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   صداگذار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   افكت  
 1. دستيار صداگذاري  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۲ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۳ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۴ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۵ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   صداگذار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   افكت  
 1. دستيار ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   صداگذار   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس   افكت  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۲ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.