سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد غلامی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / گروه تداركات (۳) / دستيار تداركات (۳) / خدمات  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۲ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۳ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۴ -  مرسدس (۱۳۷۶)
  ۵ -  در كمال خونسردي (۱۳۷۳)
  ۶ -  گريز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۲ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۳ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۲ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۳ -  مرسدس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)
  ۲ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۳ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۴ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.