سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا قلی زاده

 

فيلم شناسی :   مسئول لباس (۱) / جامه دار (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۳) فيلم شناسی :   مسئول لباس   جامه دار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   جامه دار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. جامه دار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   جامه دار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرياد (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   جامه دار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲ -  اعتراض (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   جامه دار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   جامه دار   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۲ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۳ -  مرسدس (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.