سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا احمدی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۶) / مدير توليد (۱) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۲) / خدمات (۱) / لابراتوار  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بي نشان (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اتاق تاريك (۱۳۹۶)
  ۲ -  رفتن (۱۳۹۵)
  ۳ -  شنل (۱۳۹۵)
  ۴ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)
  ۵ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۶ -  گل سرخ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  واهمه هاي حضور (اپيزود سوم) (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافران دره انار (۱۳۷۰)
  ۲ -  ويزا (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  پرتگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.