سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا بهشتی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / تهيه كننده (۲) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۲) / سرمايه گذار (۱) / شركاي توليد (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   شركاي توليد   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غريبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   شركاي توليد   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۲ -  غريبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   شركاي توليد   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۲ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   شركاي توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۲ -  غريبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   شركاي توليد   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آب و آتش (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   شركاي توليد   با تشكر از  
 1. شركاي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   شركاي توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۲ -  قرمز (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.