سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس حيدری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / گروه فني  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)
  ۲ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۳ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۴ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۵ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۶ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۷ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۸ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۹ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)
  ۲ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۳ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)
  ۴ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۵ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۶ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۷ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۸ -  ساوالان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شكار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه و نيم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۲ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۳ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۴ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.